10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Välkommen

Här finner du information om läkemedlet Minirin (desmopressin) från Ferring Läkemedel. Ferring grundades i Malmö 1950 och är idag ett av världens ledande företag inom peptidforskning. Minirin har funnits ända sedan 1975 och används idag av tiotusentals patienter med diabets insipidus, enures och nokturi.

I menyn ovan kan du läsa mer om Minirin. Vi rekommenderar dig även att klicka in på patientsidan www.torrnatt.nu. Där hittar du information som kan vara bra för dina patienter.

Vill du beställa informationsmaterial om sängvätning klicka här.