10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Beställ material

Block med nattschema (20 blad)

Registrera våta nätter i ett schema.

 

Ladda ner som PDF

Kissdagbok

Markera toalettvanor över hela dygnet

 

Ladda ner som PDF

Patientinformation om MINIRIN - sängvätning

Till patienten som får förskrivet Minirin. Informationsblad som du som jobbar inom sjukvården kan lämna ut till patienten i samband att han/hon har fått MINIRIN förskrivet. Informationen förklarar vad MINIRIN är och hur det verkar i kroppen. Den tar även upp praktiska råd till familjen för att uppnå bästa resultat med behandlingen.

 

 

Frågor och svar om sängvätning

Frågor och svar om sängvätning ingår i Svenska Enuresakademien (SEAs) skriftserie. Svenska Enuresakademien bildades 1993 som en medicinsk expert- och referensgrupp för frågor kring enures och inkontinensproblematik hos barn och ungdomar. Ledamöterna representerar allmän pediatrik, skolhälsovård, barnneurologi/habilitering, barnnefrologi, barnurologi, barnpsykiatri, vuxenurologi, njur- och neurofysiologi, urotarepi och farmakologi. Frågor och svar finns på många språk. Du kan ladda ner aktuellt språk eller beställa längre ner på sidan.

 

Ladda ner som PDF

 
Martins Hemlighet

Häfte i sagoboksform om sängvätning

 

Ladda ner som PDF

Desmopressin Placebo
 

Du kan också välja att få materialet skickat till dig via post:

st
Hur många ex vill ni beställa?
st
Hur många ex vill ni beställa?
st
Hur många ex vill ni beställa?
st
Hur många ex vill ni beställa?
st
Hur många ex vill ni beställa?
st
Hur många ex vill ni beställa?
st
Hur många ex vill ni beställa?
st
Hur många ex vill ni beställa?
st

* textrutan måste fyllas i