10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

ICCS's nya riktlinjer för monosymptomatisk nattlig enures

 

ICCS (International Children’s Continence Society) publicerade i februari 2010 uppdaterade rekommendationer för behandling av barn  med monosymtomatisk nattlig enures (MNE). Målet är att tillhandahålla kliniskt användbara riktlinjer för ett förbättrat omhändertagande av barn med denna typ av problematik. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste delarna i ICCSs rapport.

Ladda ner nyhetsbrevet som PDF