10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Minirin

Minirin® (desmopressin)

Minirin är ett läkemedel som används för behandling av primär nattlig enures (sängvätning). Minirin är en syntetiskt framtagen vasopressinanalog som liksom kroppseget vasopressin minskar urinmängden. Anledningen till att man började behandla sängvätare med Minirin var upptäckten att en del sängvätare har nattlig brist på vasopressin.

Dosering

För att minska urinproduktionen nattetid tas Minirin på kvällen före sänggåendet. För bästa resultat ska dosen tas en halv till en timme före sängdags. Barnet bör sedan kissa så sent som möjligt innan det somnar.

Eftersom urinmängden minskar, ska barnet inte dricka något en timme före till åtta timmar efter att medicinen tagits.

Den verksamma substansen i Minirin är desmopressin. Minirin ges som frystorkad tablett (smälttablett) under tungan, med dosering 120 - 240 µg och kan användas från 6 års ålder. Minirin har en snabbt insättande effekt. Är effekten bra, kan man långtidsbehandla med uppehåll var tredje månad för att bedöma om barnet behöver sin medicin eller ej.

En högre dos av Minirin ger en längre effektduration och ett barn som behöver koncentrera urinen hela natten kan behöva den högre dosen, 240 µg.

Minirin frystorkad tablett finns i styrkorna 60, 120 och 240 µg.

För fullständig information, var vänlig se FASS-text. Se även faktablad om Minirin författat av SEA (Svenska Enuresakademien). 

Minirin® (desmopressin)

Frystorkad tablett

Förpackningar:
60 mikrogram: 30 och 100 tabletter
120 mikrogram: 30 och 100 tabletter
240 mikrogram: 30 och 100 tabletter

Indikation: Primär nattlig enures, (fr o m 6 års ålder) när enureslarm inte givit önskad effekt hos patienter med normal förmåga att koncentrera urin.
ATC-kod: H01BA02
SPC uppdaterad: 2015-11-26, Rx, F.