10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Svenska Enures Akademiens skriftserie nr 2 - Diagnostik och behandling

Svenska Enures Akademien bildades 1993 som en medicinsk expert- och referensgrupp för frågor kring enures och inkontinens hos barn och ungdomar. Ledamöterna representerar allmän pediatrik, skolhälsovård,

barnneurologi/habilitering, barn-nefrologi, barnurologi, barnpsykiatri, vuxenurologi, njur- och neurofysiologi och uroterapi.

Ladda ner som PDF.